Maraton Tarım ve Hayvancılık

 

 

 

 

Çiftliğimiz

 

  115 dönüm arazi üzerine kuruludur. Holstein ve Simental ırklarından oluşan toplam canlı mevcudu Eylül 2019 itibari ile 1622'dir.

   

  Yapılar aşağıdaki gibidir.

 • Buzağı Ahırı (0 - 2 Ay) 
 1 Adet
 • Buzağı Ahırı (2 - 5 Ay) 
 1 Adet
 • Genç Hayvan Ahırı  
 1 Adet
 • Doğumhane      
 1 Adet
 • Revir  
 1 Adet
 • Sağmal Ahır
 3 Adet
 • Sağımhane
 1 Adet
 • Besi Ahırı  
 1 Adet
 • Beton Slaj Gözü 900 Tonluk
 9 Adet
 • İdari Bina 
 1 Adet
 • Tamir Bakım Atölyesi 
 1 Adet
 • Kantar Binası 60 Ton
 1 Adet 


 Yemi kendimiz yapıyoruz. Bunun için yem merkezimiz ve 2000 ton kapasiteli dikey silolarımız mevcuttur. 

 

 Kaba yem ihtiyacının bir kısmını karşılayabilmek için 1200 dönüm arazi üzerinde tarım yapmaktayız.